Zakelijke Verzekeringen

Het verschilt per onderneming hoe er gekeken wordt naar de risico’s. Een adviseur heeft ervaring op het gebied van risico-inventarisatie daarom is het raadzaam om samen met de adviseur de risico’s door te lopen en te bepalen welke van deze risico’s er dan wel of niet verzekerd kunnen worden.  Een aantal zakelijke verzekeringen worden hieronder kort omschreven.

Aansprakelijkheid voor bedrijven bij zakelijke verzekeringen

Zelfstandigen met een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF), zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht aan derden. Hoofdelijk aansprakelijk betekent ook dat het privé-vermogen gevorderd kan worden als er niet tijdig kan worden betaald. Kleine bedrijfsfouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Als u onbedoeld schade berokkent aan een klant, kan deze u daarvoor aansprakelijk stellen. Dit geldt ook als een medewerker tijdens het werk letsel oploopt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf en beroep is daarom geen overbodige luxe. Helaas wordt dit vaak pas erkend als de schade al geleden is.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bij het sluiten van een standaard Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) zijn vaak niet alle risico’s gedekt zoals men denkt en wenst. Er is vaak een basis die door de deskundige adviseur wordt gevormd tot een passende dekking die aansluit de risico’s en verzekeringsbehoefte . De standaard dekt alleen fysieke schade aan personen of zaken. Zuivere vermogensschade is uitgesloten, terwijl de impact daarvan erg groot kan zijn voor uw onderneming.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekert voor schade die veroorzaakt is door beroepsfouten. De dekking is specifiek voor uw beroep ontworpen, waardoor u verzekert bent voor precies die zaken die voor u belangrijk zijn. Onder uw beroep wordt verstaan: alle werkzaamheden die u uitvoert voor derden. Bij fouten kunt u onder andere denken aan: nalatigheid, verzuim, vergissing, onjuiste advisering en verkeerd handelen. Bij al dit soort fouten kan een klant een schadeclaim bij u indienen. Dit kan al snel leiden tot hoge juridische kosten. Om uw onderneming hiertegen te beschermen kunt u het best een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wij vertellen u graag hoe u dit doet en waar u hierbij om moet letten. lees meer…

Zakelijke Motorrijtuigen

Maakt u binnen uw bedrijf of organisatie gebruik van motorvoertuigen? Dat kan een bestelbusje tot en met een compleet wagenpark. U bent hier zuinig op en wilt er uiteraard op kunnen rekenen dat u zich op elk moment snel van A naar B kunt verplaatsen. Een goede verzekering voor uw voertuigen is geen overbodige luxe. Na een eventuele schade wilt u snel weer op weg kunnen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als ondernemer bent u zich bewust van het risico op arbeidsongeschiktheid. Toch is een groot deel van de zelfstandigen niet goed verzekerd, terwijl jaarlijks bijna één op de tien tijdelijk en langdurig arbeidsongeschikt raakt.Veel ondernemers vinden een AOV te duur, te ingewikkeld of denken dit niet nodig te hebben. Met een onafhankelijk advies over de verschillende mogelijkheden die er voor u zijn zullen wij een passend advies geven gericht op uw persoonlijke en financiële situatie.

Gebouwenverzekering

Het risico dat uw bedrijf wordt getroffen door brand, blikseminslag, waterschade of straatafzetting is klein. Maar als het gebeurt, is de kans op een succesvolle doorstart na een dergelijke schade helaas ook niet groot, blijkt uit de praktijk. Slechts één derde van de door brand getroffen bedrijven weet op eigen kracht te overleven.

Een gebouwenverzekering is een must voor elke ondernemer. Schade aan uw bedrijfspand door bijvoorbeeld water, vandalisme of brand kan behoorlijk in de papieren lopen. Niet alleen de herstelwerkzaamheden kosten geld, maar ook het inhuren van experts en het regelen van een tijdelijk onderkomen. Een gebouwenverzekering zorgt voor onnodige verliezen

De inventaris- en goederenverzekering wordt in de volksmond ook wel ‘brandverzekering’ genoemd. Het klopt inderdaad dat de verzekering schade dekt die het gevolg is van brand, maar dat is zeker niet alles. U kunt de financiële gevolgen die het gevolg zijn van brand, water, inbraak en diefstal in de verzekering laten opnemen.

Ook is het raadzaam als u veel met machines werkt en daar afhankelijk van bent om te leveren, een machinebreukverzekering te overwegen. En bedrijven die milieugevaarlijke stoffen opslaan of bewerken wordt geadviseerd om een milieuschadeverzekering af te sluiten.

DOE EEN ELEKTROTECHNISCHE KEURING OP MAAT

Rechtsbijstand

Als het aan u ligt komt u niet in een conflict terecht, maar helaas heeft u niet alles in de hand. Er zijn talloze situaties denkbaar waarbij u juridische raad nodig heeft. Een discussie met een ontevreden klant loopt uit op een tuchtrechtelijke klacht, het onderhoud van uw machines verloopt niet naar wens en noem maar op. Met een rechtsbijstandverzekering zakelijk voor bedrijven bent u verzekerd van juridische hulp tegen een scherpe premie.

Inkomen en Zorg

Realiseert u zich wat de financiële gevolgen van een ziekmelding zijn voor uw onderneming? Kortdurend ziekteverzuim vangt u waarschijnlijk makkelijk op, maar wat als het een paar maanden duurt? Of jaren? U bent na 2 jaar loondoorbetaling ook nog eens 10 jaar financieel verantwoordelijk als een medewerker arbeidsongeschikt wordt en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) belandt. Beschermt het inkomen van uw medewerkers en verzekert ze van snelle toegang tot goede zorg.

En vergeet daarbij niet om aan uzelf te denken. Voor uw medewerkers vormen deze verzekeringen mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, voor u de zekerheid dat u kunt blijven ondernemen.

Evenementen

Van een bedrijfsfeestje, een jubileum of de feestelijke opening van uw nieuwe pand: er vinden in en om uw bedrijven zo door de jaren heen heel wat evenementen plaats. U besteedt veel tijd en energie aan de organisatie van uw evenementen. Wanneer het feest niet door kan gaan, is dat al spijtig genoeg. Maar het betekent vaak ook een grote financiële strop. Om deze mogelijk hoge kosten op te vangen kunt u de evenementenverzekering afsluiten. Er kunnen zich altijd onvoorziene zaken voordoen rondom een evenement waardoor u voor hoge kosten komt te staan.

Cyberverzekering

Cybercriminelen maken misbruik van uw bedrijfsgegevens, hacken uw systeem of halen geld van uw rekening. Voor de bedrijfscontinuïteit wordt de aandacht voor datarisico’s daarom steeds belangrijker. Cybercriminaliteit leidt tot een opeenvolging van schades, bijvoorbeeld verlies van inkomen, vertrouwen, reputatie en claims van anderen. Een cyberverzekering vergoed de kosten van schade en de kosten om uw schade zoveel mogelijk te beperken en te herstellen waarbij u bij een incident wordt bijgestaan door een team cyberspecialisten.