Verzekeringen

onafhankelijk advies

Veel mensen vragen zich af wat een verzekering is. Een verzekering is een overeenkomst tussen twee partijen, de verzekeraar en gene die een bepaald risico wilt afdekken dat is de verzekeringnemer. Maar wat is een verzekering nu precies? Met een verzekering dekt de verzekeringnemer een bepaald risico af dat hij niet zelf wil dragen. Soms is de keuze voor een verzekeringsproduct ingewikkelder dan het in eerste instantie lijkt. Te veel keus met veel verschil in premie en dus ook in dekkingen. Deze verschillen kennen wij als tussenpersoon maar al te goed en denken daarom ook het verschil te kunnen maken voor de klant.

Soorten verzekeringen

Als we het hebben over particuliere verzekeringen moet u denken aan verzekeringen in en om de woning zoals inboedel, opstal. Ook te denken aan verzekeringen op de weg  en op het water zoals auto, motor of bijvoorbeeld bootverzekeringen.  Natuurlijk ook de persoonlijke bescherming als aansprakelijkheid, doorlopende reis, rechtsbijstand en ongevallen zijn niet te vergeten dekkingen. Bij veel verzekeraars worden de verschillende producten ingedeeld onder Verkeer, Wonen, Recreatie en Personen maar het blijft lastig in te delen aangezien er veel producten op verschillende manieren in te delen zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een caravan kan naast verkeer ook vallen onder wonen als deze bij het huis in stalling staat.

Welke soorten verzekeringen zijn er? De verzekeringen zijn in te delen in een schadeverzekering of sommenverzekering. Bij een schadeverzekering gaat het om de bescherming van het vermogen van de verzekeringnemer. Denk aan brand, schade of diefstal: bijvoorbeeld een inboedelverzekering, zorgverzekering, opstalverzekering, autoverzekering. Bij een sommenverzekering wordt een bedrag van te voren afgesproken bij een bepaald voorval. Het gaat hierbij om leven en gezondheid, vandaar dat het bijna altijd levensverzekeringen betreft.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer iemand een schade veroorzaakt, is hij/zij er volgens de wet aansprakelijk voor. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet de schade uit eigen zak betaald worden. Een kleine schade is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat een ander doet zonder opzet ziek wordt of invalide raakt, dan loopt de schade al snel op.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, maar het is wel verstandig. Zeker als je kleine kinderen hebt is het aan te raden. Met een niet al te hoge premie ben je vaak al goed verzekerd.
Autoverzekering

Een auto is voor sommige mensen een grote liefde, voor anderen slechts een vervoersmiddel. Toch wilt iedereen zijn auto goed verzekeren. Wij werken met een aantal mooie producten van verschillende verzekeraars en zijn altijd snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Welke autoverzekering dekt welke schade nu precies?

Wettelijke aansprakelijkheid

Zoals de naam al aangeeft, biedt de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) dekking voor de schade waarvoor een automobilist wettelijk gezien aansprakelijk is, deze verzekering is onder andere in  Nederland een verplichte dekking. Deze verplichting zorgt er voor dat alle verkeersdeelnemers de garantie hebben dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze – door de schuld van een andere autobestuurder – schade leiden. Dit is de dekking die iedere auto minimaal moet hebben.

Kortom: alleen externe schade is gedekt. Dus schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder van het motorrijtuig valt niet binnen de WA dekking. Deze schade kan wel verzekerd worden, maar dan met een autoverzekering met een uitgebreidere dekking, te weten de beperkt casco dekking  en de allrisk dekking.

WA beperkt casco/ Mini casco

Dit is de variant tussen de WA dekking en de volledig casco/ allrisk dekking in. Hierin zit de bovengenoemde WA dekking maar ook een aantal schades die u kunt oplopen aan uw eigen auto. De belangrijkste schades die hier onder vallen zijn: Brand, diefstal, storm, aanrijding met dieren en ruitschades.

WA volledig casco/ Allrisk

Dit is de meest uitgebreide dekking op een autoverzekering. Hierin zitten de bovengenoemde WA en beperkt casco dekking. Dit wordt aangevuld met aanrijding, slippen en te water raken. Zo bent u bijvoorbeeld verzekerd als u in de slip raakt en met de auto een boom raakt of met parkeren tegen een paaltje botst.

Er bestaat een aantal mogelijke situaties waarbij de verzekeraar de schade weliswaar zal voldoen, maar waarbij de schade door de verzekeraar verhaald zal worden op de verzekerde. Denk hierbij aan schade die opzettelijk veroorzaakt wordt. Of schade die veroorzaakt wordt bij het rijden onder invloed.

Om een beter beeld te geven van de verschillen tussen de verschillende dekkingen op een autoverzekering staan er in onderstaande tabel een aantal mogelijke schades op rij waarbij aangegeven wordt onder welke dekking het voorval verzekerd is. Dit schema is een indicatie van de dekkingen zoals de meeste maatschappijen hanteren.

 

Oorzaak schade WA- verzekering WA + beperkt casco WA + volledig casco
Schade aan personen en eigendommen
Diefstal x
Ruitbreuk x
Botsing met dieren x
Brand x
Explosie x
Extreme weersomstandigheden x
Aanrijding, slippen en te water raken x x

 

Voor het beste advies kijken wij meestal naar het bouwjaar en de dagwaarde van de auto. Daarnaast is het natuurlijk uw eigen keuze welke risico’s uw wel en niet wilt verzekeren

.

Woonhuisverzekering

Zekerheid voor in en aan het huis! Daarvoor kunt u zich verzekeren middels een inboedel- en opstalverzekering. Het verschil is dat onder de inboedel alles valt wat u kunt oppakken en meenemen en alles wat vast zit aan een huis valt onder de opstal.

Welke dekking voor mijn woonsituatie past het best?

Inboedelverzekering

Met de inboedelverzekering verzekerd u de spullen in je huis tegen brand-, diefstal- of waterschade. Denk aan spullen in je huis als meubels, tapijt of apparatuur. Als er schade ontstaat aan uw persoonlijkheden komt de verzekeraar met een passende vergoeding. Afhankelijk van de schade komt er een expert langs die samen u gaat kijken naar de beste oplossing voor herstel of vernieuwing. Een inboedelverzekering kan uitgebreid worden met aanvullende verzekeringen als een Buitenhuisverzekering of een All-Risk inboedelverzekering.

Opstalverzekering

Een eigen huis is een waardevol bezit dat men graag beschermd voor onder andere schade bij brand, storm, inbraak, vandalisme en waterschade. Een opstalverzekering is niet verplicht. Toch wordt er meestal door de bank wel om een opstalverzekering gevraagd te regelen als je een hypotheek afsluit.

 Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit na overlijden. De uitkering zorgt ervoor dat uw nabestaanden (partner, eventuele kinderen) niet in financiële problemen komen als u overlijdt.

Kan een overlijdensrisicoverzekering ook worden verpand?

Met een overlijdensrisicoverzekering is te voorkomen dat nabestaanden in financiële problemen komen als men komt te overlijden. Als een partner overlijdt, wordt de achterblijvende partner of het gezin vaak geconfronteerd met hoge kosten die nog maar moeilijk alleen te dragen zijn. De hypotheek of huur moet dan ineens door één persoon worden betaald of er moeten extra kosten gemaakt worden voor kinderopvang en huishoudelijke hulp. Met een overlijdensrisicoverzekering kan men ervoor zorgen dat er in zo’n situatie geld vrijkomt waardoor deze kosten wat makkelijker opvangen kunnen worden. Een overlijdensrisicoverzekering biedt de zekerheid dat de achterblijvende partner of het gezin ook na het overlijden van één van beiden door kan leven zoals voorheen.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt ook vaak gebruikt om de hypotheek af te lossen na overlijden. Daarmee kunt u voorkomen dat uw nabestaanden moeten verhuizen omdat ze de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Soms is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering naast de hypotheek verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De overlijdensrisicoverzekering wordt dan verpand aan de hypotheek. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering ontvangt, als de verzekerde overlijdt. Dit geeft de hypotheekverstrekker meer zekerheid dat de hypotheek (deels) wordt afgelost. Bovendien is de hypotheekschuld voor de nabestaanden hierdoor lager.

Rechtsbijstandverzekering

Een conflict kan iedereen overkomen. Denk bijvoorbeeld aan een plotseling ontslag, een burenruzie aangaande een schutting of een conflict over een niet goed aangeleverde dienst. Met een Rechtsbijstandverzekering krijgt u de juridische hulp die nodig is om u te helpen bij het oplossen van het geschil. De jaarpremie die vaak lager dan het uurtarief van een advocaat en biedt meer zekerheid dat u niet tegen torenhoge kosten aan loopt.

Er zijn veel verschillende rechtsbijstandverzekeringen. De meest voor de hand liggend is de basisdekking die hulp biedt bij strafrechtzaken, getuigenverhoren, waarborgsommen en onvermogendekking. deze kun je vaak uitbreiden naar dekkingen voor verkeer, consument/wonen, werk/inkomen en fiscaal/vermogen. Laat u goed informeren voordat u deze verzekering afsluit.

Recreatieverzekering

Gaat u vaak op vakantie of niet? en blijft u dan binnen Europa? Er zijn verschillen voor de reisverzekering die vaak door de haast niet goed worden doorgenomen met soms grote gevolgen bij pech. En ook als u met de caravan op vakantie gaat is er vaak maatwerk nodig om de juiste dekking te kunnen geven.

 

Zorgverzekering

zorg-2-klein

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. U heeft daarbij bepaalde rechten en plichten.

Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. De overheid bepaalt. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. U bent niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten.

Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor de basisverzekering

U mag kiezen bij welke zorgverzekeraar u uw zorgverzekering afsluit. Een zorgverzekeraar kan u niet weigeren voor de basisverzekering, wat uw leeftijd of gezondheid ook is. Een zorgverzekeraar mag u wel weigeren voor de aanvullende verzekering, maar in de praktijk komt dit bijna niet voor.

U hoeft uw verzekeringen niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten

U hoeft uw basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Voor een ‘losse’ aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden, zoals een hogere premie.

 U kunt kiezen uit verschillende zorgpolissen

Zorgverzekeraars bieden verschillende polissen aan: een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatie daarvan. Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar goede zorgaanbieders en sluit er contracten mee. Als u zorg nodig heeft, kiest u als verzekerde dan uit een van deze geselecteerde zorgaanbieders. Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgaanbieder en uw verzekeraar vergoedt de kosten.

Een zorgverzekeraar heeft zorgplicht

Een zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Dit betekent dat uw verzekeraar u moet helpen om de juiste zorg te vinden. En ervoor zorgen dat u deze op tijd krijgt en op een redelijke afstand bij u vandaan. Kunt u bijvoorbeeld niet tijdig in een ziekenhuis terecht? Dan is uw verzekeraar verplicht om te zorgen dat u elders terecht kunt.

U kunt ieder jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar

Aan het eind van ieder jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Uw oude zorgverzekering moet u vóór 1 januari opzeggen en de nieuwe verzekering moet u vóór 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.