Verschillende geneeswijzen

Bel gerust voor vragen 035 588 20 30

In samenspraak met de beroepsvereniging is de polis van de beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid opgesteld. Wij zijn ons bewust van de vaak voorkomende overlappingen binnen de therapievormen. Het is voor de hand liggend dat niet alle vormen van geneeskunde binnen de verzekerende risico’s liggen. Toch proberen wij meer duidelijkheid te geven welke vormen wel en welke vormen niet meeverzekerd zijn.

De onderstaande link met de lijst van therapievormen (versie zoals aan verzekeraar voorgelegd op 21-11-2019 met versiedatum 28052019) kan dienen als een leidraad voor welke therapievormen binnen de hoedanigheid op de polis kunnen vallen, mits er echter geen uitsluiting op van toepassing is.

Lijst verschillende geneeswijzen

Clausule met uitsluitingen HCUO

Aan de lijst met therapievormen is evenwel geen recht te ontlenen. Bij beoordeling van een schade is de polis, waaronder de hoedanigheid die hierin is vervat bij uitsluiting de basis om dekking te bepalen.