Lijfrente of Banksparen als aanvullend Pensioen

Banksparen en Lijfrente

Aanvullend Pensioen via Banksparen of een Lijfrenteverzekering

Naast je AOW-uitkering die je vanaf je pensioengerechtigde leeftijd ontvangt en mogelijk de pensioenuitkering via de werkgever, kun je ook zelf een pensioen opbouwen. Hierbij wordt gedacht aan een bankspaarproduct zoals het banksparen of aan lijfrente.

Banksparen en Lijfrente

Als ondernemer is het belangrijk om te sparen voor een aanvullend pensioen aangezien er geen gebruik gemaakt kan worden van een collectieve pensioenregeling via een werkgever.
Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden waaronder de fiscale oudedagsreserve en banksparen. Als men kiest voor de Fiscale oudedagsreserve (FOR) blijft het geld dat wordt opgespaard in de onderneming. Dit gereserveerde geld staat dan dus op de Balans. Hier is wel een risico aan gekoppeld dat als de onderneming failliet gaat deze reserve gebruikt kan worden door de curator om schulden af te lossen. Om meer zekerheid te krijgen over de oudedagsvoorziening kan de FOR omgezet worden naar een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering. Hierdoor verdwijnt deze ouderdomsreserve van de bedrijfsbalans.

Tot slot kunnenondernemers waaronder zzp’ers ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de verschillende voorzieningen, maar om zelf op een andere manier te sparen voor een aanvullend pensioen. Dit kan bijvoorbeeld via de eigen woning, de waarde van de onderneming of door op een spaarrekening te sparen. De eerste twee mogelijkheden vormen echter wel een risico: daalt de waarde van de onderneming of van de woning, dan daalt ook het aanvullend pensioen.

Kortom, er zijn meerdere mogelijkheden om het pensioen aan te vullen tot een wenselijke inkomen voor de oude dag. De adviseur kan met de juiste analyse binnen de nieuwe regelgeving kijken wat deze beste keuze is, ook met oog op de fiscale consequenties.